V sobotu, 11.4.2015, se staroveský oddíl Svišťata zúčastnil každoročního pochodu, Jarního toulání s Kondorem. Sešli jsme se v plném počtu a netrpělivě přešlapovali před registraci. Startem byla devátá hodina se Sokolovny ve Staré Vsi, kde každý účastník obdržel účastnickou kartu a mapu trasy. Našim úkolem bylo projít celou vybranou trasu a na stanovištích sbírat razítka za splněné úkoly. Jako každý rok jsme si mohli vybrat, zda se vydáme kratší trasou, která byla 12,7 km dlouhá, anebo trasou delší, která byla dlouhá 18,35 km. Protože je kratší trasa přizpůsobena právě svými stanovišti hlavně dětem, zvolili jsme si pro pochod právě ji.

            S dobrou náladou a krásným počasím jsme vyrazili k prvnímu stanovišti, kde si pro nás táboroví vedoucí připravili hod kroužky na cíl. Každý, kdo se hry účastnil, dostal razítko na svou účastnickou kartu, a mohli jsme se vydat dále. Na dalším stanovišti jsme si mohli vyzkoušet své střelecké dovednosti pomocí střelby na cíl vzduchovkami. Třetí stanoviště jsme si moc užili, členové KONDORa si pro nás přichystali sjezd na laně přes vodní plochu. Také zde bylo občerstvení čajem, které jsme s radostí uvítali. Na dalším stanovišti jsme si díky vědomostnímu kvízu ověřili své znalosti, anebo se taky něco nového dozvěděli. Na posledním zastávce, kde jsme ještě mohli získat razítko za účast, jsme si vylosovali pár slov, ze kterých jsme měli složit básničku. Úkoly na stanovištích byly tedy rozmanité a vždy jsme se u nich pobavili. Poté, co jsme měli všechna razítka, vydali jsme se do cíle, který byl letos v Restauraci U Babek. Poté, co jsme předložili kartičku se všemi razítky, dostali jsme lístek se slevou. V cíli jsme se dozvěděli, že počet účastníků byl rekordní „186“. Společně jsme se občerstvili a vyrazili ke svým domovům. Už se moc těšíme na další ročník!

Svišťata

Další informace