Poslední dvě oddílové schůzky si děti užily v pohodě a klidu, jelikož jsme nehráli moc her, ale spíše vyráběli ozdoby, malovali nebo třeba zpívali koledy.

Ve středu 6. 12. nás v klubovně navštívil Mikuláš a rozdal odměny dle zásluh, děti mu jako poděkování zazpívaly a předaly obrázky, dokonce jsme slyšeli i básničku vlastní tvorby, vytvořenou ještě toho dne (PS: Mikuláši se moc líbila).

A hned další schůzku jsme měli vánoční oddíl, děti vyrobily krásné hvězdy na stromeček, zazpívaly si koledy za doprovodu kytary a svitu prskavek a pak už se rovnou vrhly na dárky, které dostali trochu předčasně pod stromeček. Celý rok jsme oslavili rychlými špunty a zakončili přípitkem.

Oddíl přeje všem přátelům Svišťat i Kondora krásné svátky a šťastný nový rok.

Za oddíl Jan Pelíšek

Další informace