Zájezdy

Polské Bieszczady (čti Bieščady) leží na území vojvodství Podkarpatského a náleží již k Východním Karpatům. Najdeme je tedy v nejjihovýchodnějším cípu Polska.

Bieszczady hraničí na jihu se slovenskými Bukovskými vrchy a navazujícími částmi Karpat na Ukrajině. Tato přilehlá území jsou rovněž chráněná jako národní parky zde vytvářejí spolu tak jedno z největších chráněných území v Evropě. Je to je zapadlý a obtížně přístupný kraj hor.Polonina V horách zde žijí nejen rysi, vlci, medvědi, vydry, bobři, losi, ale i mohutní zubři. V často vysídlených vesnicích stojí staré dřevěné bojkovské a lemkovské kostelíky, které umocňují atmosféru liduprázdného kraje s nejnižším počtem obyvatel v Evropě. V dolinách rostou hluboké a místy těžko prostupné bukové lesy. Nedozírné hřebeny a povlovné travnaté poloniny s roztroušenými skalkami a kamennými moři poskytují nepřeberné možnosti k opravdovému toulání a technicky nenáročné turistice.

Vydejte se tedy s námi na táhlé poloninské hřebeny Bieszczad, do kraje hlubokých a lesnatých údolí a z popela znovu vstávajících vesnic.Puchatka V Evropě již neexistuje mnoho krajů, které si zachovaly ráz "Divokého západu". Bieszczady jsou však jedním z nich! Za tuto skutečnost může především politický vývoj těsně po skončení druhé světové války, kdy během "vyčišťovací" akce Wisla, polská armáda zahájila velkou ofenzívu proti Banderovcům a pak byly ze zdejšího kraje vysídleny desetitisíce Rusínů a vylidněné vesnice srovnány se zemí. Poté tady vznikl vojenský prostor, který byl zrušen až po dobách hlubokého stalinismu.

Nejvyšším vrcholem celého tohoto rozlehlého pohoří je Tarnica (1 346 m).Tar Pro Bieszczady, podobně jako pro Poloniny na Ukrajině, jsou typické vrcholové a hřebenové louky, ve výškách od asi 1 100 metrů nad mořem, jejichž flóra je neobyčejně bohatá. Tyto člověkem vytvořené horské louky a pastviny nazývají i zde poloniny. Přirozeně by v těchto nadmořských výškách ještě rostl les, ale ten byl minulými generacemi vykácen a následně přeměněn na pastviny. Pokud jde o faunu, bylo v horách popsáno na 250 druhů zvířat. Z toho např. sedm druhů hadů a nespočet druhů bezobratlých. Z největších šelem si jmenujme medvěda, kterého je tady asi 30 kusů a pak zubra, který byl do této oblasti reintrodukován z Bělověžského pralesa. RawRovněž musíme zmínit rysa a hlavně vlka, kterého zde žije velice silná populace čítající asi 300 kusů. Velká část pohoří je zahrnuta do národního parku - Bieszczadzki Park Narodowy. V roce 1991 byly Bieszczady zahrnuty i do celosvětové sítě biosférických rezervací. Geologické podloží této části Karpat tvoří pískovce a břidlice, tedy horniny flyšového pásma. Na hřebenech a ve vrcholových partiích se často objevují kamenná moře, která jsou tady zvána „rozsypance“. Více jak 60% povrchu Bieszczad pokrývají lesy, zejména jedlo-bukové a bukové.

Program zájezdu

  1. den (čtvrtek, pátek):

Náš zájezd zahájíme netradičně již ve čtvrtek 19. 9., kdy vyjedeme autobusem ze Staré Vsi ve 23:00 hod.

Nočním přejezdem přes Polsko se přesuneme do Bieszczad a v pátek hned ráno vyšlápneme na tyto trasy (jsou možné 3 varianty):

  1. Z Przelez Wyźniańska (855 m) výstup na Malou Rawku (1267 m), skvělý vyhlídkový bod Wielkou Rawku (1304 m) a dále na trojhraniční vrchol Krzemienec (1221 m). Sestup po hřebeni Dzial do Wetliny. (7 hod, ↑ 850 m, ↓ 1050 m)
  2. Túra přes půvabné poloniny Caryńskou a Wetlinskou. smKarpatské travnaté hřebeny, nekonečné prostory, daleké obzory, ... (9 hod, ↑ 1400 m, ↓ 1400 m). Na polonině Wetlinské je horská chata s možností občerstvení.
  3. Alternativně kratší túra jen na polonině Wetlinské (5 hod, ↑ 600 m, ↓ 700 m). Na trase je horská chata s možností občerstvení.

Všechny tyto varianty končí ve vesnici Wetlina, kde bude čekat náš autobus a kde se také ubytujeme, povečeříme a dospíme deficit minulé noci.

  1. den (sobota): po snídani a autobusovém přesunu nás čeká podle průvodců nádherná túra po nejvýchodnějších a nejvyšších poloninách polských Bieszczad:

Z vesnice Wolosate výstup na poloninu Bukowskou při ukrajinské hranici. Přes Rozsypaniec (1280 m) po travnatých hřebenech na Halicz (1333 m), rozhledy na ukrajinskou Boržavu či Horhany. Kolem skalnatého Krzemieńe výstup na nejvyšší horu Tarnicu (1346 m). Sestup do vesnice Ustrzyki Gorne (možnosti občerstvení). (8 hod, ↑ 950 m, ↓ 950 m).

Po tůře návrat autobusem do Wetliny – večeře, nocleh.

  1. den (neděle): po snídaní přesun do vesnice Cisna (možnost občerstvení) zde nenáročný výstup k rozhledně na Jelení skok (777 m) (2 hod.), nebo možnost projížďky lesní železnicí (podrobnosti - viz: fbkl.pl) Odpoledne odjezd domů – návrat do Staré Vsi do 22:00 hod.

Cena zájezdu: dospělí..... 2250,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 2000,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem po 3 dny + 2 x ubytování s polopenzí v penzionu ve Wetlině, ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.

Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji od 26. února!

Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Ondřejnicí, nebo krátkodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

 

Letošní sezonu zahájíme zájezdem společně pořádaným s přáteli z Týna nad Bečvou. Naším cílem budou dva nejvyšší vrcholy všech Beskyd a hřebeny polských Tater.

Vyrazíme v pátek 14. června ráno (pracovní den - nutno si vzít dovolenou). Autobus nás po ose Týn nad Bečvou - Stará Ves – Český Těšín – Bielsko Biala – Źiwiec zaveze do nitra polského pohoří Beskid Źiwiecki. Toto pohoří se ze slovenské strany nazývá jinak a pro mnohé možná povědoměji – „Oravské Beskydy“. Pěší výšlap zde zahájíme na okraji vesnice Sopotnia Wielka u malebného vodopádu na říčce Sopotnia. Odtud začneme stoupat k vrcholu hory Pilsko. Naším prvým dílčím cílem bude nejvýše položená horská chata v polských Beskydech - horský hotel Schronisko na Hali Miziowej v nadmořské výšce 1330 m. Zde bude možné se občerstvit, případně i poobědvat. 103 P5087764V následujícím další postupu pak už budete mít možnost vybrat z několika variant. V té nejkratší odtud můžete zahájit sestup do silničního a hraničního Sedla Hliny (804 m), kde u bývalé celnice bude čekat náš autobus. Ostatní dvě varianty míří různými trasami k samotnému vrcholu Pilska (1557 m n. m.), který se nachází už na slovenském území a je celkem plochý a porostlými rozsáhlými porosty kosodřeviny. Přesto turisty za příznivého počasí odmění panoramatickými rozhledy z vrcholové mýtiny.097 P5087758 Sestoupit z vrcholu pak bude možné opět ve dvou variantách. Buď se kousíček vrátíte k polské hranici a kolem ní sestoupíte k autobusu do sedla Hliny, nebo lze pokračovat přes vrchol a sestoupit do Oravské Polhory a zde v restauraci Koliba vyčkat na náš autobus. Ten nás pak všechny doveze pod Tatry do Oravíc, kde se v Turistické chtě Oravice ubytujeme. Před, nebo po večeři by měl vyjít i čas na návštěvu nedalekého termálního koupaliště (podrobnosti: termalne-bazeny-oravice-1/ , či luxusnějšího Meander parku (viz: cennik-aquapark/). A snad potom na závěr dojde i na chvíli, kdy třeba u kytar, „zhodnotime své zážitky“.

Druhý den (sobota 15. 6.) po snídani v Oravicích nás autobus převeze pod polské Tatry k vesnici Kościelisko do osady Kiry. C765UZ 2009 09 02 094245Túry bude možné začít buď v samotných Kirech, nebo o kousek dále na parkovišti pod Malou Lakou. Vlastní cíl si pak budete moci z mnoha okolních vrcholů. Bude možné vystoupit na vápencový hřeben Červených vrchů s vrcholy Kondratova Kopa (2004 m), Malolúčniak (2105 m) Kresanica (2123 m) a Temniak(2090 m). Zdatnější a rychlejší stihnou třeba i vystoupit, přes žulový hřeben Ornak (1867 m), na nejvyšší vrchol Západních Tater – Bystrá (2248 m). Z bližších cílů se nabízí průzkum jeskyní a skalních útvarů v Dolině Kościeliskiej, či výstup na kultovní Giewont (1895 m).

P9230864Třetí den (neděle 16. 6.) se po snídani nabereme směr k domovu. Přejedeme do Oravské Polhory a její osady Slaná Voda. Tady nás čeká okruh přes nejvyšší vrchol Beskyd Babiu horu (1723 m) a sousední vrchol Malá Babia hora (1515 m). Trasu lze zvolit ve dvou směrech, případně i zkrátit výstupem jen na jeden z těchto vrcholů. Po túrách se všichni sejdeme u výchozí Chaty Slaná Voda (možnost občerstvení) a poté se vypravíme definitivně domů.

Cena zájezdu: dospělí..... 1550,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 1300,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem po 3 dny + 2 x ubytování s polopenzí na chatě Oravica.

Jízdenky na tento zájezd jsou v prodeji od 14. února!

 Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Ondřejnicí, nebo krátkodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

Pro zájemce jsou připraveny zájezdy, jejich nabídku naleznete v nabídce "Zájezdy", která je v levém menu

 

Další informace