Zájezdy

Náš druhý zájezd budeme pořádat společně s našimi přáteli z Týna nad Bečvou. Na tři dny zavítáme na Slovensko. Tentokrát navštívíme Šípskou Fatru a Nízké Tatry.

Vyrazíme v pátek 15. června ráno (pracovní den - nutno si vzít dovolenou) směr Súľovské vrchy. Autobus nás po ose Týn n. Bečvou - Stará Ves – Čadca – Terchová – doveze za obec Párnica. Tady u železniční zastávky Kraľovany-Dierová vystoupíme a „po svých“ vyrazíme k hoře Šíp. Nedaleko od zastávky překročíme řeku Oravu a dojdeme do osady Dierová. Za ní začne naše žlutá trasa stoupat. Zpočátku mírnější výstup lesem se postupně stane prudším, až nás vyvede k rozcestníku a dřevěnicím na polanu Podšíp. na polaně PodšípOdtud už budeme moci spatřit majestátní skalní stěny pod vlastním vrcholem Šípu. Ty v dalším výstupu ze západní strany obejdeme, abychom se prudkým výstupem nad ně vyšvihli od severu. Lesem pak budeme pokračovat výstupem na vyhlídkový Zadný Šíp (1152 m). Tady se budeme moci pokochat jedinečným výhledem do průlomového údolí Váhu i na vrcholy protější Veľké Fatry, či poněkud vzdálenějších Chočské vrchy. Ze Zadného Šípu pak už mírně sestoupíme do sedla, za kterým nás čeká krátký výšvih malým, ale romantickým skalním městem, ke kříži na hlavní vrchol Šípu (1169 m). Šíp skalni městoI z hlavního vrcholu se nám otevřou podobně malebné výhledy, tentokrát i na některých místech hřebene k Malé Fatře s nedalekým Veľkým Rozsutcem. Poté co se dostatečně pokocháme těmito dalekými výhledy, začneme sestupovat po klesajícím hřebeni do Zaškovského sedla. Zde na odlesněné polaně si budeme moci všimnout dvou krasových závrtů. Je zde i salaš s ovcemi z nedalekého Zaškova. Tady v sedle se naše trasy rozdělí.

Kratší varianta „A“ pokračuje sestupem do obce Stankovany. Odtud pak po silnici, nebo kolem železniční tratě do lázní Ľubochňa (celá trasa 13 km).

Delší varianta „B“ ze Zaškovského sedla stoupá zelené trase vzhůru k hřebeni, kolem něhož poté traverzuje do Sedla pod Ostrým. Odtud je možno vystoupat na nedaleký vrchol Ostré (1066 m) s výhledovou skálou na vrcholu. Po návratu zpět do sedla se pak zbývá po žluté trase vystoupat na hřeben Havran a po jeho táhlém hřbetu plném vyhlídkových skal, postupně sestoupit až Váhu. Za mostem přes řeku pak už jen dojít do centra Ľubochně, kde už bude čekat náš autobus (celá trasa 14,5 km).  Jím potom budeme převezeni do místa našeho ubytováni v osadě Magurka. Ubytováni zde budeme ve stejnojmenné chatě, ve které obsadíme celou ubytovací kapacitu.

V sobotu 16. června nás autobus převeze do Demänovské doliny. Odtud máme přichystány tři varianty pěších tras, které všechny budou mít cíl na naší chatě v osadě Magurka.

Varianta „A“ je naplánována od Mikulášské chaty. Začíná výstupem po žluté trase dolinou Zadnej vody. Na hřeben se zde vyhoupnete v Sedle Poľany. Po červené hřebenovce poté projdete asi 10 km po hlavním hřebeni pohoří v nadmořských výškách nad 1800 m. Budete zde moci pohlédnout do mnoha ledovcových karů, které zde v dobách ledových na severních úbočích vyhloubily ledovce. Chabenec 1
Oceníte krásu suťových polí i dalekých výhledů. Tento úsek hřebene není, pro svou odlehlost, turisty příliš navštěvován a tak možná budete mít štěstí a zahlédnete i kamzíka, nebo sviště. Postupně zde vystoupáte na tyto vrcholy: Poľana (1889 m), Kotliská (1937 m), Chabenec (1955 m), Pod Chabencom (1839 m). Hřeben pak opustíte v Sedle Ďurkovej.útulna Ďurková
Zde je možnost z hřebene uhnou na jižní úbočí, a občerstvit se v nedaleké útulně pod sedlem. Pokud se tak rozhodnete, budete muset poté znovu vrátit do sedla. Pak už vás bude čekat sestup po zelené trase až do osady Magurka (16 km, čas chůze – 6:30 hod.)

Trasa „B“ vede rovněž od Mikulášské chaty. Vystoupíte zde po modré trase přes rozcestí Luková až na vrchol Chopku (2024 m). Na hřebenové trase pak přejdete vrchol Dereše (2003 m) a sestoupíte do Sedla Poľany. Dereše od Chopku
Odtud pak budete pokračovat dále, jak bylo popsáno v trase „A“ až cíle na Magurku (20,7 km/ 8:30 hod.)

Ve variantě „Cpočítáme s využitím lanovek z Demänovské doliny na Chopok a trasu „B“ takto zkrátit (při variantě z Chopku: 15,6 km/ 5:30 hod.).

Na neděli 17. června jsou připraveny kratší procházky na rozdílném podloží. Buď na vás čeká pokračování po žulovém hřebeni Nízkých Tater k západu (trasy A a B), nebo se vydáte na vápencový vrchol Salatína (trasa C).Veľká a Latiborská hoľa

Trasa „A“ začíná přímo z Magurky. Po zelené trase se vrátíte na hřeben do Sedla Ďurkovej. Odtud pak vyrazíte po hřebeni přes vrcholy Ďurková (1751 m), Zámostská hoľa (1630 m), Latiborská hoľa (1648 m), Veľká hoľa (1640 m), až do Sedla pod Skalkou. Tady z hřebene uběhnete vpravo a po žluté trase sestoupíte do vesnice Liptovská Lužná, kde u restaurace bude čekat náš autobus (16,5 km/6:15 hod).

Trasa „B“ rovněž vychází s Magurky, jen v této variantě po žluté trase nejkratší cestou na hřeben. Vyvede vás rovnou na Latiborskú hoľu (1648 m). Odtud pak už budete pokračovat dále, jak bylo popsáno v trase „A“ až do Liptovké Lužné (13,3 km/ 5 hod).

Trasa „C“ vychází z Magurky po zelené trase na druhou stranu do osady Železno a dále do Ráztockého sedla. Odtud začíná prudký výstup na Salatín (1630 m). Salatín vrcholTato vápencová hora vás odmění spoustou rozkvetlých horských rostlin (v tuto dobu jich kvete nejvíce) a nádherným výhledem z vrcholu. Z vrcholu se poté vydáme zpět do Ráztockého sedla. Z něho pak odbočíme po červené trase a údolím potoka Ráztočná dojdeme až do centra Liptovké Lúžné (15,5 km/ 5:45 hod).

 

Odjezd autobusu z Liptovské Lužné je naplánován kolem 15. hodiny. Cestou domů je plánována zastávka na oběd.

Cena zájezdu: dospělí..... 2000,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 1750,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem po 3 dny + 2 x ubytování s polopenzí na chatě Magurka v Nízkých Tatrách.

Jízdenky na tento zájezd jsou v prodeji od 1. února!

 Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Odřejnicí, nebo krákodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

 • Jarní toulání s KONDOREM (7. dubna) - 11. ročník tradičního pochodu okolím Staré Vsi.
 1. zájezd:(4 dny: 5. - 8. května) SASKÉ A ČESKÉ ŠVÝCARSKO - viz: SASKÉ A ČESKÉ ŠVÝCARSKO – podrobný program 1. zájezdu 5. – 8. května 2018
 2. zájezd: (3 dny: 15. - 17. června) ŠÍPSKÁ FATRA A NÍZKÉ TATRY - viz:  
 3. zájezd: (1 den:  8. září) – ZOO OPOLE 
 • Přechod hřebene pohoří (3 dny: 28. – 30. září) ĎUMBIERSKÉ TATRY

Letošním 1. zájezdem chceme navázat na loňský poslední, který mířil do na západ Čech. Také tentokrát Vás chceme pozvat na druhý konec republiky a také i zde kousek za hranice k sousedům do Německa a znovu do dvou národních parků. Zejména se v našich plánech zaměříme na Saské Švýcarsko (německy: Sächsische Schweiz) což je oblast v Německu, nacházející se jihovýchodně od Drážďan podél údolí řeky Labe, jejíž součástí je stejnojmenný národní park. Společně s českým národním parkem České Švýcarsko tvoří oblast známou jako Českosaské Švýcarsko. Kamenice soutěska
Je to Evropě unikátní krajina pískovcových skalních měst, majestátných stolových hor a hlubokého romantického kaňonu Labe. Z naším zájezdem můžete, v tomto kouzelné kraji spolu s námi, prožít čtyři květnové dny.

 Dopravu, po inspiraci z minulého zájezdu, jsme tentokrát naplánovali podobně. Nevyjedeme totiž autobusem ze Staré Vsi, ale sraz si dáme i tentokrát vlakovém nádraží v Ostravě – Svinově.

 • Odtud nám totiž v sobotu 5. května před půl šestou ráno odjíždí vlakový spoj číslo SC 516 Pendolino, ve kterém budeme mít rezervován vagón. Rychlovlak nás převeze do stanice Praha hl. n. Tady přestoupíme do rychlíku R 690, jedoucího do Děčína. U nádraží v Děčíně už na nás bude čekat najatý autobus. Ten s námi vyrazí přes nedaleký hraniční přechod Petrovice do německého Saska. (Hlavními cíli dne budou - SKALNÍ MĚSTO a STOLOVÁ HORA) Naším první cílem proslulé skalní město v údolí Bielatal. Tady nás čeká asi 2-3 hodinová okružní trasa po skalách na obou stranách údolí s mnoha vyhlídkami, nich jsou proslulé zejména Johanniswacht a Bielablick.Herkulovy sloupy v Bielatal Po prohlídce Bielatalu nás autobus doveveze do nedalekého Pfaffendorfu odkud se vydáme ke stolové hoře Pfaffenstein. Místní značení (zelený bod) nás zavede k jejího úpatí a dále skalními průchody až na náhorní plošinu. Strmý úsek Nadelöhr („Ucho jehly“) je zde zabezpečen umělými jistícími prostředky. Na vrcholu stojí kamenná rozhledna s občerstvením. Stále o zeleném bodu pak můžeme dojít k mimořádně působivé vyhlídce na jižním předpolí hory, kde se tyčí 43 m vysoká skalní jehla Barbarine. Dále je také vidět nedaleký rozložitý masiv Grosser Winterbergu. Ucho jehly PfaffensteinTi unavenější mohou zde túru ukončit a po stejné trase se vrátit z pět k autobusu. Ostatní pak mohou pokračovat klesáním na rozcestí, kde se zleva napojuje červené místní značení. To pak budou sledovat k další stolové hoře Quirl. S počátku stoupáním a poté traverzem projdou pod skalami obepínajícími celou horu až největší jeskyni Saského Švýcarska, k jeskyni Diebskeller (Zlodějský sklep). Kousek za jeskyní pak na rozcestí přejnou na zelené a hnědé značení které je dovede k dolnímu konci vesnice Pfaffendorf. Vesnicí pstolová hora Pfaffensteinak dojdou až k autobusu, kde bychom se měli, asi 21/2 hodinách od výstupu, znova všichni shledat. Autobus nás poté přes Bad Schandau, Hřensko a Jetřichovice doveze za vesnici Chříbská k chatě penzionu Pernon. Zde se ubytujeme v pokojích a přilehlých chatkách.
 • V neděli 6. května (HRANIČNÍ TOK KŘINICE + JETŘICHOVICKÉ STĚNY, nebo PRAVČICKÁ BRÁNA) nás po snídani autobus převeze znovu zpět do Saského Švýcarska. V lázních Bad Schandau s námi odbočí do zaříznutého údolí říčky Kirnitzsch (Křinice). Projedeme proti jejímu toku po trase výletní tramvaje a pak ještě několik kilometrů dále do vesnice Hinterhermsdorf. Odtud se vydáme do jednoho z nejmalebnějších území Labských pískovců, kterým je právě hraniční údolí Křinice. Z vesnice se vydáme po žlutém značení nejprve na vyhlídku Taubestenstein. Od ní pak dále sestoupíme k hraničnímu toku Křinice. Kolem jejího toku (stále na saském břehu) se vydáme po proudu, k restauraci Obere Schleuse. Zde se můžeme rozhodnout, zda budeme pokračovat dále kolem skal dále po břehu, nebo se svezeme asi 700 m na pramici (poplatek v EUR) po hladině plavební nádrže.pramice na Křinici Od splavu vystoupáme na vyhlídku Hermannseck a do údolí Křinice se vrátíme přes boční roli Wolfsschlucht. Po chvíli se skalnaté údolí o něco rozšíří a Křinice začne překrásně meandrovat. Tento romantický úsek nás pak doprovodí až k místu, kde tok řeky překročíme a vstoupíme na české území. Na tomto břehu se podle vlastních sil a nálady budeme muset rozhodnout, co chceme a vidět a čím chceme projít dále. V nejdelší variantě „A“ budou moci ti, co se tak rozhodnou, pokračovat po zelené trase doprava, do skalnatého Hlubokého dolu a dále k Malé Pravčické bráně, k zříceninám hradu Saunštejn  a na skalní vyhlídky v Jetřichovických stěnách a cíle v samotných do samotných Jetřichovicích, kde je vyzvedne náš autobus (délka trasy – 23 km).

Ve variantě „B“ budete moci pokračovat rovněž Hlubokým dolem a poté na Mezní Louku (restaurace) a dále k ikonické Pravčické bráně a posléze k silnici na zastávku „Tři prameny“, kde vyčkátena autobus (21,5 km).

Kdo zvolí „C“ za hranicí uhne doleva a bude pokračovat po zelené terase, lesnatým úsekem, liduprázdným územím, k rozcestí Panenská jedle a dále po modré až k lovecké chatě a restauraci „Na Tokáni“. Po občerstvení pak dále na skalní vyhlídky v Jetřichovických stěnách Mariina vyhlídka v Jetřichovických stěnácha do samotných Jetřichovic, kde vás vyzvedne náš autobus (délka trasy – 22 km).

V kratší variantě „D“ budete moci pokračovat stejně jako trasa „A“ Hlubokým dolem přes Malou Pravčickou bránu, a hrad Saunštejn, ale túru ukončíte ve vesnici Vysoká Lípa (15,5 km). Po všech variantách nás všechny odveze autobus k večeři a noclehu.

 • V pondělí 7. května (pracovní den) (NEVYŠŠÍ HORA N.P. SASKÉ ŠVÝCARSKO + SKALNÍ OBLAST  SCHRAMMSTEINE (ÚCHVATNÉ VYHLÍDKY Z HOHUTNÉ SKALNÍ HRADBY NA PRAVÉM HŘEHU LABE) vyjedeme autobusem po stejné trase jako předešlý den, znovu do Saska. V údolí Křinice však budeme mít tentokrát možnost vystoupit na dvou místech. Bud se rozhodnete pro delší trasy (Trasa A a B) a vystoupíte u mlýna Räumichtmühle, nebo vystoupíte u konečné výletní tramvaje, nedaleko vodopádu Lichtenhainer Wasserfall (kratší - trasa C).

Trasa A a B Vás zavede nejdříve na skalní vyhlídku Großes Pohlshorn z níž poté sestoupíte a překročíte údolí Křinice.Winterstein
Dále se přehoupnete do dalšího údolíčka u osady Zeughaus, na křižovatku turistický tras Tady se trasy rozdělí. „A“ dále pokračuje na Winterstein (Hinteres Raubschloss)- bývalý skalní hrad s krásnými výhledy. Pak dále projdete pod hradbou monumentálních skal, vyhoupnete se na náhorní plošinu mezi Großer a Kleiner Winterberg (tady se připojí trasa B a kousek dále i trasa C). Společný úsek všech tras vás pák provede členitou cestou mezi skalami a dále po hřebeni skal plném odboček k vyhlídkám, až na jednu z vůbec nejhezčích vyhlídek v celé oblasti Labských pískovců – Schrammsteinaussicht. vyhlídka SchrammsteinaussichtZa vyhlídkou pak projdete kolem skalní věže Falkenstein, která je největší v Saském Švýcarsku. Přes vesničku Ostrau pak dorazíte do cíle v lázních Bad Schandau, kde bude čekat autobus (délka trasy – 23 km).

Trasa B a odpojí od trasy A v osadě Zeughaus a kolem vyhlídkové plošiny na skalnaté údolí Grosser Zschand zamíří na nejvyšší vrchol  Großer Winterberg (556 m n. m. – je zde restaurace a rozhledna). Z vrcholu pak sestoupíte do sedla, kde se znovu připojíte k trase A, která vás přes všechny atrakce dovede až k Labi do Bad Schandau (délka trasy 22 km).

Trasa C od parkoviště u vodopádu Lichtenhainer Wasserfall nejprve vystoupá skalní hradbu Neuer Wildenstein (několik vyhlídek a restaurace). Poté pak 2 km úsekem lesem ke skalám kolem Kleiner Winterbergu, na které se vystoupáte po schodech a žebřících. Pak na vás budou čekat čtyři kratičké odbočky k vyhlídkám na hraně skal, až dorazíte na rozcestí, kde se připojíte k trasám A a B. Společným úsekem pak dorazíte až do Bad Schandau (délka trasy – 17 km).

 • V úterý 8. května (statní svátek)(PRAVČICKÁ BRÁNA, DIVOKÁ A TICHÁ SOUTĚSKA).pohled Pravčická brána
  Tento den můžete navštívit nejznámější místa Českého Švýcarska. Z Hřenska budete moci vyrazit soutěskami říčky Kamenice (dva úseky na pramici) na Mezní Louku (8 km). Nebo vyrazíte k Pravčické bráně a na Mezní Louku (9 km). Do našeho zpátečního autobusu bude možno nastoupit buď na Mezní Louce, nebo v Hřensku (po 14. hodině). Z Děčína nám rychlík R 687 Větruše odjíždí v 15:26 hod., z Prahy pak v 17:42 SC 515 Pendolino. Do Ostravy – Svinova. Tam bychom měli dorazit ve 20:35 hodin. Doprava ze Svinova domů je pak už individuální.

V ceně zájezdu je doprava vlaky  z Ostravy do Děčína a zpět. Dále doprava autobusem po 4 dny z Děčína po Českosaském Švýcarsku a zpátky do Děčína + 3 x ubytování s polopenzí  na chatě penzionu Pernon  u Chřibské!

Cena zájezdu: se bude odvíjet od počtu zúčastněných osob v rozmezí 2550,- Kč až 2700,- Kč

Při 40 účastnících – 2700,- Kč, při 50 účastnících 2550,- Kč.

V případě zájmu o tento zájezd, co nejdříve kontaktujte Pavla Foltu na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obratem Vám bude zasláno číslo účtu, na které pak bude třeba do konce února zaplatit zálohu 2000,-Kč.

Pro zájemce jsou připraveny zájezdy, jejich nabídku naleznete v nabídce "Zájezdy", která je v levém menu

 

Další informace