Zájezdy

V letošním 3. zájezdu zamíříme asi nejdále, kde jsme s našimi zájezdy kdy zavítali. Naším cílem bude pohoří na opačném konci republiky – Šumava. V tomto pohoří můžete s námi prožít 4 podzimní dny.

Už doprava na tento zájezd bude netradiční. Nevyjedeme totiž autobusem ze Staré Vsi, ale sraz si dáme tentokrát vlakovém nádraží v Ostravě – Svinově. Odtud nám totiž ve čtvrtek 28. září (státní svátek) před půl osmou ráno odjíždí vlakový spoj číslo SC 512 Pendolino, ve kterém máme rezervován celý vagón. Rychlovlak nás převeze do stanice Plzeň hl. n., kde bychom měli v poledne dorazit. Tady u nádraží na nás bude čekat autobus. Ten s námi vzápětí vyrazí směr Šumava. Přes Klatovy a Sušici nás doveze do údolí řeky Otavy. Přesněji k místu kde, soutokem říček Vydry a Křemelné, tato řeka začíná, k Čeňkově pile. Tady započneme naši pěší procházku. Vydáme se proti proudu Vydry, nejromantičtějším úsekem celého jejího toku. reka vydraŘeka zde vytvořila řadu drobných peřejí. Její koryto je plné velkých balvanů, z nichž některé mají vymleté prohlubně tzv. „Obří hrnce“ a průzračná voda v řece na nahnědlý odstín po rašelině. Tímto údolím, které je v I. zóně ochrany NP, po necelých čtyřech kilometrech dorazíme k Turnerově chatě. Kde se můžeme krátce zdržet a občerstvit. Potom nás čekají ještě další tři kilometry dále proti toku Vydry a ž k osadě Antýgl. Před Atýglem uhneme doleva a po modré trase začneme pomalu stoupat proti proudu Hamerského potoka. Po dalších asi 4 km dojdeme k okraji osady Horská Kvilda k hotelu Rankl, kde nás bude čekat autobus. Celkem ujdeme asi 11 km. Autobusem pak budeme převezeni do místa našeho ubytování na Zadov, Chata u Cihelny. Tady povečeříme a probereme celý den.

V pátek 29. září (nejvyšší hora a šumavská jezera): Po brzké snídani na Chatě u Cihelny. Budeme autobusem převezeni přes Kašperské Hory, Hartmanice a Železnou Rudu k západním sousedům do Bavorska. Přes pohraniční Bayerich Eisenstein dojedeme k poledovcovému jezeru Grosser Arbersee. Tady vystoupíme a zahájíme náš výstup na nejvyšší horu Šumavy Velký Javor (Großer Arber – 1456 m n. m.).Velky Javor Při výstupu mineme známý biatlonový areál Holenzollern a postupně se vyhoupneme nad horní hranici lesních porostů. Tady na Šumavě toto hranici přesahují jen dva nejvyšší vrcholy. Kromě Velkého Javoru je tím druhým vrcholem Roklan (Großer Rachel – 1453 m) který se nachází v centru Národního parku Bavorský les. Ale vraťme se k Velkému Javoru. Před vrcholem mineme horskou chatu Shutzhauz Bergwacht. Vrchol tvoří čtyři skupiny skal: Großer Arber, Bernstein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze. V blízkosti hlavního vrcholu je kaple sv. Bartoloměje z roku 1956. Z Velkého Javoru se naskýtá dokonalý kruhový výhled na mnoho vrcholů Bavorského lesa i Šumavy a dvě ledovcová jezera – Velké a Malé Javorské (Großer und Kleiner Arbersee). Vrchol je specifický svou pro zdejší oblast nevšední flórou, blíží se spíše vysokohorskému charakteru než charakteru zbytku celého pohoří. Po prohlídce vrcholu pak zahájíme sestup severním hřebenem. Po něm na hraně lyžařského areálu postupně sestoupíme kolem chaty Berghaus Sonnenfels do sedla Brennes kde nás bude čekat autobus (potud ujdeme 8 km). Tady se můžete rozhodnout, zda autobusem přejedete zpět do Čech, do Železné Rudy, anebo budete ke státní hranici pokračovat pěšky. Pokud se rozhodnete pro železnou Rudu, tak můžete v městečku poobědvat a poté třeba vyrazit k jezerům Čertovu a Černému (11 km),cerné jezero nebo vystoupat k chatě a rozhledně na Pancíři (1214 m)(8 km), případně k nim vyjet i lanovkou. Obě tyto varianty můžete ukončit v Špičáckém sedle, kde bude čekat náš autobus. Můžete ale si taky jen třeba prohlédnout Železnou Rudu a na autobus počkat ve městě. Ti kdo v sedle Brennes do autobusu nenasednou budou pokračovat pěšky po neznačené cestě pod hraničním hřebenem. Posléze, pak vystoupí na hraniční horu Svaroh (Zwercheck - 1333 m), kde překročí hranici a po neznačené cestě sestoupí do českého vnitrozemí na červenou trasu. Ta je dovede k Černému jezeru, největšímu přírodnímu jezeru v naší republice. Po prohlídce Černého jezera vystoupají do sedla Rozvodí (prochází jím hlavní evropské rozvodí) a sestoupí k Čertovu jezeru. Odtud pak je jen necelé 2 km do Špičáckého sedla k autobusu (celá trasa - 24 km). Po túrách nás autobus převeze zpět k naší chatě na Zadově k večeří a odpočinku.

V sobotu 30. září (šumavské slatě): po snídani kousek autobusem popojedeme do nedaleké Modravy. Tady budeme moci vybrat pěší trasu z několika variant:

Trasa A: Vede z Modravy po Staré březnické cestě (zelená trasa) úbočím Modravské hory, přes Malou cikánskou slať a úbočím Studené hory do tzv. Luzenského údolí k hájovně na samotě Březník. Luzenským údolím ve středověku vedla Zlatá stezka. Tato cesta spojovala Čechy s Pasovem. První písemná zmínka o Březníku pochází z roku 1787. Do hájovny Pürstlink zasadil Karel Klostermann děj románu „Ze světa lesních samot“, který se odehrává ve druhé polovině 19. století. Bývalá Schwarzenberská hájovna byla v letech 1998–2002 opravena a přeměněna na informační středisko Národního parku Šumava s občerstvením. Z Březníku pak budeme pokračovat po sezonní žluté trase ke státní hranici. Ta vede nejprve úbočím Špičníku a potom přímo po hranici k přechodovému místu zvanému Modrý sloup. Tady vstoupíme do Bavorska. Na nedaleký vrchol Luzný pak je to odtud už jen necelé 2 km. LuznyHora Luzný (Lusen) dosahuje výšky 1 373 metrů a mezi šumavskými horami vyniká největším kamenným mořem, které pokrývá její vrchol. Luzný je jednou z mála lokalit, kde je na Šumavě původní borovice kleč. Za dobré viditelnosti je možné z Luzného pozorovat panorama vrcholů severních Alp. Z vrcholu jsou dobře viditelné také okolní šumavské hory na německé i české straně (např. Roklan, Poledník, Černá hora a další) a údolí Luzného potoka s Hraniční slatí v okolí Březníku. Po prohlídce vrcholu i chaty, kterou postavili Němci kousek pod ním, se po stejné trase vypravíme zpět přes hranici na Březník. Odtud nás pak čeká modrá trasa vedoucí kolem Modravského potoka z pět do Modravy k autobusu. (délka trasy 29 km)

Trasa B: Vede společně s trasou A na Březník. Nepokračuje však K státní hranici. Pod Březíkem přejdeme na modrou značku. Kolem Modravského potoka dojdeme na rozcestí „Na Ztraceném“. Tady se dáme vlevo po žluté trase, mineme Ztracenou slať a dojde na rozcestí „Ptačí nádrž“. Odtud se vydáme po červené značce k Černé hoře. Pod ní si z trasy můžeme krátce odbočit k vyhlídce, odkud lze, za ideálního počasí zahlédnou až Alpy, a posléze dojdeme k rozcestí „U pramene Vltavy.“. Opět změníme trasu a po modré dorazíme k označenému prameni této české nejdelší řeky. Kolem slatí na jejím horním toku dojdeme na Hraběcí Huť a nakonec do centra vesnice Kvilda, kde počkáme na náš autobus.(délka trasy 22,5 km)

Trasa C: Je navržena z Modravy po červené trase k rozcestí „Modravský potok“ a dále k „Černohorské nádrži“ a rozcestí „Ptačí nádrž“. Odtud pokračuje po stejné trase jako trasa B, kolem pramene Vltavy do Kvildy. (délka trasy 16 km)

Po túrách nás z Modravy a Kvildy autobus doveze zpět na Zadov (večeře, nocleh).

V neděli 1. října: (hrad Kašperk) Po snídani autobusem přejedeme do nedaleké osady Nicov. Odtud (trasa A) pěšky vyrazíme k hradu. Po modré trase vystoupáme na vrchol Královský kámen (1058 m). Na vrcholku jsou četné skalní útvary s mrazovými sruby. U úpatí se rozprostírá kamenné moře. Z místa, kde trasa modré turistické značky vystupuje z lesa, je pěkný výhled na jižní část Šumavy s Boubínem a Třístoličníkem. Do jedné ze skal u vrcholku byla vytesána místními sedláky kaplička. Na tomto vrcholu se připojíme na červeně značenou trasu. Ta nás provede kolem kapličky svatého Jana a paseky kde stávala osada Ždánov do osady Žlíbek. Tady uhneme doleva a žluté trase přes zříceninu Pustého hrádku dojdeme před samotný hrad Kašperk. hrad kašperkPo prohlídce tohoto hradu pak dojdeme do městečka Kašperské Hory, kde bude čekat autobus. V kratší variantě (trasa B) se necháme dovést až do Kašperských Hor a na hrad zamíříme odtud. Nabízí se nám tady dvě trasy zelená a modrá. Jednu tak můžeme „použít“ při cestě k hradu a druhou k návratu zpět.

Odjezd autobusu z Kašperských Hor bude mezi 13:00 – 13:30 hod. abychom stihli včas dolet do Plzně odkud nám před 16. hodinou odjíždí SC 515 Pendolino zpět do Ostarvy – Svinova. Tam bychom měli dorazit ve 20:30 hodin. Doprava ze Svinova domů je pak už individuální.

V ceně zájezdu je doprava vlakem (PENDOLÍNO) z Ostravy do Plzně a zpět. Dále doprava autobusem po 4 dny z Plzně po Šumavě a NSR a zpátky do Plzně + 3 x ubytování s polopenzí na chatě v nitru Národní parku Šumava na Zadově!

Cena zájezdu: se bude odvíjet od počtu zůčastněných osob v rozmezí 2850,- Kč až 3150,- Kč

Při 40 účastnících vychází cena – 3150,- Kč, při 50 účastnících 2850,- Kč.

V případě zájmu o tento zájezd, co nejdříve kontaktujte p. Jiřího Pudu (Haudyho) na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do konce května pak bude třeba zaplatit zálohu 2000,-Kč, za kterou obdržíte jízdenku s dalšími pokyny.

Pro zájemce jsou připraveny zájezdy, jejich nabídku naleznete v nabídce "Zájezdy", která je v levém menu

 

Další informace