Zájezdy

Na tento náš jednodenní zájezd zveme, kromě našich pravidelných účastníku, všechny milovníky historie, vápencových skal a zejména pak rodiče s dětmi. Zamíříme totiž do kraje „Orlích hnízd“ ve vrchovině Krakovsko-čenstochovské.

Tato vrchovina to geomorfologická krasová oblast v jižním Polsku (Malopolské a Slezské vojvodství). Rozkládá se mezi Krakovem a Čenstochovou. Jedná se o vápencovou vysočinu 300 až 515 m vysokou, na jejíž území se nachází velké množství skalních útvarů, jeskyní a zřícenin středověkých hradů. Orlími hnízdy (polsky: Orle gniazda) pak jsou zde nazývány právě ony středověké hrady postavené v linii, vždy jen několik kilometrů jeden od druhého, aby kdysi střežily hranici Polského království. Většina hradů v této oblasti byla postavena na těžko přístupných vápencových skalách (podobných orlím hnízdům) pravděpodobně na příkaz krále Kazimíra III. Velikého, aby chránily královské město Krakov proti útokům českého krále Jana Lucemburského.

Díky dobudování nového úseku dálnice mezi katovickým letištěm a Čenstochovou v minulém roce se nám tato oblast stala časově dostupnější - k hradům teď dojedeme do 2 hodin!

Na našem zájezdu budete moci vybrat ze dvou variant. Ta první bude ušita na míru pro ty, co nechtějí tolik šlapat (jen 15 km) a naopak chtějí navštívit více hradních zřícenin (2 hrady + 2 zříceniny). Mezi dvěma pěšími úseky budete převezeni autobusem.

Ta druhá je více turistická. Je delší (asi 25 km). Cestou uvidíte více skalních skupin, projdete 3 vesnicemi a budete moci navštívit jen 1 hrad a 1 jednu zříceninu.

Program zájezdu:

Odjezd ze Staré Vsi 6:30 hod od zámku. Autobus nás doveze do Polska na křižovatku v obci Żerkowice.

Trasa A: Ve vesnici Żerkowice budou, před 9. hodinou, vystupovat ti, co se rozhodnou pro delší trasu. Vyrazí odtud po červené trase. Postupně projdou kolem proslulé skály Okiennik Wielki do vesnice Piaseczno a následně k zřícenině hradu Bakowiec. I když tato zřícenina není přístupná, je výraznou krajinnou dominantou a kousek od ní je moderní hotel ve kterém bude možnost se občerstvit. Kousek dále (asi 300 m) pak odbočuje vlevo černá trasa, která míří do vesnice Rzedkowice. Na konci vesnice účastníci dorazí k zelené trase, dají se vpravo po silnici k občerstveni Bar pod Skałką.U něj odbočuje značka vpravo a stoupá k Rzedkowickým skalám a dále pokračuje po stejné trase jako, v odpoledním 12-ti kilometrovém úseku, trasa B (viz Trasa B). Celá tato trasa až pod hrad Mirow je pak dlouhá asi 25 km.

Trasa B: Po té co vystoupí turisté na dlouhou trasu. Autobus ještě asi 10 km popojede na parkoviště do podhradí pod hrad Ogrodzieniec (foto hrad-ogrodzieniec). Tady, kolem deváté hodiny, zahájí svůj program všichni ostatní, kdo se rozhodnou pro kratší variantu. Během dopoledne si mohou prohlédnout rozsáhlé zříceniny tohoto hradu, případně navštívit jen asi 1,5 km vzdálené, rekonstruované dřevěné hradiště „Gród Królewski na Górze Birów“. Pro prohlídku těchto objektů se platí vstupné. To je možné zakoupit i výhodněji na oba hrady společně – pro cenu vstupného + podrobnosti k oběma hradům viz: www.zamek-ogrodzieniec.pl.

Na prohlídku jednoho, nebo obou objektů vyčleníme zhruba 3 hodiny času. Náš autobus zde po celou tuto dobu setrvá!

Poté účastníky převeze na konec nedaleké vesnice Rzedkowice. Odtud pak už pěšky vyšlápnou na 12-ti kilometrovou procházku, která je také závěrečným pokračováním delší trasy (obě trasy A + B vedou odtud po totožné linii). Ta je postupně provede Rzedkowickými skalami (Skały Rzędkowickie) a skalami na hoře Zborów (Rezerwat przyrody Góra Zborów). Pak projdeme vesnicí Zdów k rekonstruovanému skalnímu hradu Bobolice (možnost prohlídky viz: http://www.zamekbobolice.pl/zamek.html). Dále pak vede trasa skalnatým hřebenem Mirovských skal (Skaly_Mirowskie) k poslední zřícenině hradu Mirow (zamek w Mirowie). Pod hradem u restaurace pak bude čekat náš autobus, který nás odtud do dvou hodin doveze zpět do Staré Vsi.

Cena zájezdu: dospělí..... 500,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 350,- Kč.  Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji od 20. ledna! Můžete je zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Ondřejnicí, nebo krátkodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

Tento zájezd uspořádáme s přáteli z Týna nad Bečvou. Našim cílem budou vrcholy lemující území Kladska (Ziemia Kłodzka). Toto území dnes (od roku 1945) patří Polsku a je jedním z okresů Dolnoslezského vojvodství. Historické Kladské hrabství vklíněné mezi Čechy, Moravu a Slezsko však bylo velkou část své historie nedělitelnou součástí Českého království. Jeho území bylo osídleno již v prvním století, první písemná zmínka pochází z Kosmovy kroniky. V kronice je zmíněno město „Ciadzco“, které patřilo Slavníkovi, zakladateli rodu Slavníkovců. Územím Kladska vedla již od nejstarších dob obchodní stezka, při níž byl vystavěn hrad Kladsko, který dal dnešnímu území i městu jméno.

Zájemce o podrobnější historii tohoto kraje odkazujeme tímto na:

KLADSKO: Zapomenutý (dříve) český kraj, nebo: Hrabství kladské

Kladsko je kouskem malebné země okroužené dokola věncem pohoří a s naším zájezdem budete mít příležitost navštívit tři z nich:

  1. Góry Stołowe (Stolové hory) - tvoří panoramaticky a krajinářsky nejatraktivnější část Krkonošsko-jesenické soustavy. Nacházejí při česko-polské hranici na severozápadě Kladska. Nejvyšším vrcholem je Velká Hejšovina (919 m n. m. - polsky Szczeliniec Wielki. Jedná se o jediné a nejvyšší pískovcové vrcholy Polska. Park Narodowy Gór Stołowych (Národní Park Stolové hory), který byl vyhlášen 16.09.1993 chrání centrální část pohoří. Toto pohoří pak pokračuje na českém území a nazývá se Broumovská vrchovina a je zde pod ochranou CHKO Broumovsko. Název Stolové hory vystihuje jejich krajinu, která je charakteristická relativně plochými pahorkatinami, nad nimi se zvedajícími příkrými stěnami a zarovnanými stolovými horami skalních bašt. Nachází se zde jedinečný reliéf, obohacený velkým nahromaděním rozmanitých forem zvětrávání pískovců v podobě hlubokých štěrbin, labyrintů skalních měst a skalních bloku, nebo jednotlivých skalek. Turistické zajímavosti viz: www.pngs.com.pl/index_cz.html

  1. Góry Sowie (Soví hory) – jsou nejsevernější pohořím Kladska kde jej oddělují od Dolního Slezska, Nejvyšší horou je Wielka Sowa (Velká Sova, 1015 m n. m.). Pohoří je budováno rulami a migmatity, horniny Sovích hor jsou podle odhadů 2,5 miliardy let staré. Roku 1991 byl na tomto území vyhlášen "Park Krajobrazowy Gór Sowich". Kromě běžných turistických lákadel, mezi kterými můžeme zmínit rozhledny na nejvyšší hoře Velké Sově a na hoře Kalenica. Jsou z nich nádherné kruhové výhledy do dalekého okolí (od Krkonoš do Slezska a polského vnitrozemí, na Javoří, Stolowe, Orlické a Rychlebské hory, Sněžník i Jeseníky).  Soví hory však přitahují i rozsáhlým podzemním komplexem z období 2. světové války. Tento utajovaný projekt neznámého určení nesl název S3 nebo Riese. Tři objekty tohoto projektu: RZECZKA, WŁODARZ a OSÓWKA jsou dnes zpřístupněny turistům. 

  1. Masyw Śnieżnika (Králický Sněžník) - členitá hornatina na rozhraní Čech, Moravy a Kladska. Více než 2/3 hornatiny leží v polském Kladsku. Nejvyšší horou, umístěnou v centrální části pohoří je Śnieżnik Kłodzki (Králický Sněžník - 1424 m n. m., německy nazývaný Kladská Sněžka). Tento vrchol svou výškou přesahuje horní hranici lesa a je čtvrtým v pořadí „Koruny hor Polska“. Pohoří je chráněno v rámci Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Oblast parku je charakterizována výskytem různých typů krajiny, od krajiny starých středních hor, starých říčních údolí až po vrchol Śnieżniku. Centrální a nejvyšší vrchol je pak samotný Śnieżnik. Ze Śnieżniku vybíhají horské hřebeny ve všech směrech. Jednotlivé tyto „paže“ oddělují hluboce zařezaná erozní údolí, což masivu dodává vysokohorský charakter. Vrcholná kopule Śnieżniku leží nad horní hranicí lesa a je skvělým vyhlídkovým bodem. Za příznivého počasí můžete vidět Krkonoše, masiv Slézy, Jeseníky, za ideální viditelnosti dokonce Beskydy. Vrchol je navíc chráněn rezervaci „Śnieżnik Kłodzki“, která kromě vrcholové kopule hory chrání se smrkový les horního patra a další vzácné porosty charakteristické pro alpské vegetační pásmo. Śnieżnik je jedním z nejcennějších přírodních území polských hor. Jeho rostlinný a zejména živočišný svět je nejbohatší v Sudetech. Kromě impozantního rozhledu z kamenných zbytků bývalé rozhledny na vrcholu určitě stojí za návštěvu nedaleký pramen řeky Moravy (jen 40 výškových metrů pod vrcholem na moravské straně viz:  detail). Dále si určitě nenecháme ujít při úpatí hor padající Vodopád na řece Wilczka, který je jedním z největších vodopádů v Sudetech.

Program zájezdu:

  1. DEN (pátek 8. 5.) - ze Staré Vsi vyjedeme autobusem v pátek 8. května v 5:15 hodin. Z Týna nad Bečvou je plánován odjezd o hodinu později - v 6:15 hod, Po Trase Olomouc, Mohelnice, Zábřeh, Králíky, Bystrzyca Klodska, Klodsko dojedeme pod Stolové hory, do potního místa Wambierzyce. Z horního konce této vesnice pak zahájíme pěší trasy (jak bývá zvykem v několika variantách) po turistických atrakcích Stolových hor. Na těchto trasách budeme moci navštívit nevyšší stolovou horu / Velkou Hejšovinu se skalním městem na vrcholové plošině. Podle výběru konkrétní trasy pak ještě třeba ještě Wodospady Pośny / Vodopády Posny, a skalní město Błędne Skały / Bludné skály, nebo projít oblastí Skalnych Grzybow / Skalních hřibů, Białych Skał / Bílých skal a vidět Łężyckie Skałki / Lezycké skály , případně v další variantě vidět Skalne Grzyby / Skalní hřiby a Radkowskie Skały i Filary Skalne / Radkovské skály a Skalní pílíře

    Při výběru tras je třeba počítat s tím, že u turistické chaty na Hejšovině a u vstupu do Bludných skal se platí vstupné ve výši viz: vstupné.

    Trasy ukončíme v osadě Karlow pod Hejšovinou, kde bude čekat autobus. Tím budeme převezeni do asi 40 km vzdálených Sovích hor, do vesnice Sokolec, kde se ubytujeme a povečeříme ve stejnojmenném penzionu.

  1. DEN (sobota 9. 5.) – po snídani v penzionu Sokolec můžeme začít naše pěší trasy přímo od penzionu. Odtud se dá přímo vystoupat na nejvyšší horu Sovích hor – Wielku Sowu. Na vrcholu stoji 25 metrů vysoká zděná rozhledna z roku 1905 (platí se vstupné). Dále pak lze pokračovat po hřebeni Sovích hor. Případně Bude i mužné přímo od penzionu po jiném hřebeni dojít k některému z podzemních objektu (viz popis Sovích hor). Bude možnost i dojet autobusem k podzemnímu objektu RZECZKA. Tady zahájit program dne prohlídkou podzemního objetu, nebo odsud popojít tři kilometry a navštívit za hřebenem ukryté další „tajemné podzemní město OSÓWKA“ a poté vyrazit k vrcholům Malé a Velké Sovy. Celou trasu rasu pak zakončit sestupem k našemu penzionu. Nabízí se však i další varianty tras v Sovích horách – ty budou upřesněny během zájezdu. (Poznámka: Pokud se rozhodnete pro návštěvu některého z podzemních objektů věnujte prosím pozornost době prohlídek a výší vstupného – vše naleznete při rozkliknutí konkrétního objektu.). Den ukončíme večeří a následným „hodnocením dne u kytar“ v našem penzionu.

  1. DEN (neděle 10. 5.)po snídani nás autobus převeze do asi 66 km vzdálené vesnice Międzygórze (česky: Vlčí Důl). Ta je proslulá vodopádem na řece Wilczka a zástavbou v tyrolském stylu. Odtud vyrazíme v několika variantách k vrcholu Sněžníku. Velikou výhodou, proti výstupům na tento vrchol z moravské, nebo české strany, bude možnost navštívit horskou chatu Schronisko PTTK „Na Śnieżniku“, která zde stojí ve výšce 1218 metrů a je jen 1,5 km vzdálena od vrcholu hory. Při jednotlivých navržených variantách výstupu na horu můžete dále navštívit třeba magické poutní místo s výhledem na Kladskou kotlinu - poutní kostel Panny Marie Sněžné, dále vrchol Czarna Góra (1204 m) s rozhlednou, Pramen Moravy, Vlaštovčí kameny, vrchol Klepý (1143 m), vrchol Malý Sněžník (1333 m).

Všechny trasy zakončíme na místě, kde jsme autobus opustili - v Międzygórze. Odtud pak nastoupíme cestu k domovu. S příjezdem do Týna počítejte kolem 20. hodiny. Do Staré Vsi dojedeme asi o hodinu později.

Cena zájezdu: dospělí..... 2100,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 1700,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem po 3 dny + 2 x ubytování s polopenzí v penzionu v Sokolec, Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji od 1. ledna! Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Ondřejnicí, nebo krátkodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

Pro zájemce jsou připraveny zájezdy, jejich nabídku naleznete v nabídce "Zájezdy", která je v levém menu

 

Další informace