Zájezdy

 Zájemci se mohou telefonicky přihlásit na: 733 296 175 (Pavel Folta)

Toto je aktualizována jízdenka se správnými časy a dalšími pokyny:

Jízdenka č.                                                          na třídenní zájezd 26. 28. září 2020

Cena:                        2100,-Kč                     organizace KONDOR Stará Ves nad Ondřejnicí

Mládež do 18-ti let:  1700,-Kč                                                                   do Polské republiky

HORY KLADSKA

ODJEZD: v sobotu  26. 9., ve 6:00hod. ze Staré Vsi n.O. (od zámku)

7:00 hod. z Lipníka nad Bečvou

PROGRAM ZÁJEZDU:

     1.den (sobota): Přejezd Polsko + GÓRY STOLOWE: výstup na horu Szczeliniec Wielki v několika variantách  podrobnosti na: www.kondorsv.com v rubrice zájezdy) + přejezd na chatu Sokolec (večeře + nocleh)

    2.den (neděle):  GÓRY SOWIE: Chata Sokolec – snídaně, pak pěší trasy v Sovích horách - podrobnosti na: www.kondorsv.com v rubrice zájezdy) + Sokolec (večeře + nocleh)
    3.den (pondělí):
MASYW ŚNIEŹNIKA: Chata Sokolec - snídaně, přejezd do Międzygórze  – výstup na „Śnieżnik“  v několika variantách - podrobnosti na: www.kondorsv.com v rubrice zájezdy) - po túrách odjezd domů

 

 

 

Podrobný program zájezdu naleznete na: www.kondorsv.com v rubrice “Zájezdy“.

Mapy s trasami pochodu obdržíte v autobuse!

Dle nařízení vlády ČR:

Ochranné roušky, nebo respirátory v autobuse povinné!

 

V ceně zájezdu je doprava autobusem a 2x ubytování + 2x večeře + 2x snídaně na chatě Sokolec

Upozornění: V ceně zájezdu není cestovní připojištění!!! - Pojistěte se individuálně!!!!

Zájemci o občerstvení na túrách – polské Zloté  sebou!!!

Nezapomeňte občanský průkaz, nebo pas!

Tento zájezd byl přeložen (kvuli pandemii covid 19) na nový termín a uspořádáme společně s přáteli z Týna nad Bečvou. Našim cílem budou vrcholy lemující území Kladska (Ziemia Kłodzka). Toto území dnes (od roku 1945) patří Polsku a je jedním z okresů Dolnoslezského vojvodství. Historické Kladské hrabství vklíněné mezi Čechy, Moravu a Slezsko však bylo velkou část své historie nedělitelnou součástí Českého království. Jeho území bylo osídleno již v prvním století, první písemná zmínka pochází z Kosmovy kroniky. V kronice je zmíněno město „Ciadzco“, které patřilo Slavníkovi, zakladateli rodu Slavníkovců. Územím Kladska vedla již od nejstarších dob obchodní stezka, při níž byl vystavěn hrad Kladsko, který dal dnešnímu území i městu jméno.

Zájemce o podrobnější historii tohoto kraje odkazujeme tímto na:

KLADSKO: Zapomenutý (dříve) český kraj, nebo: Hrabství kladské

Kladsko je kouskem malebné země okroužené dokola věncem pohoří a s naším zájezdem budete mít příležitost navštívit tři z nich:

  1. Góry Stołowe (Stolové hory) - tvoří panoramaticky a krajinářsky nejatraktivnější část Krkonošsko-jesenické soustavy. Nacházejí při česko-polské hranici na severozápadě Kladska. Nejvyšším vrcholem je Velká Hejšovina (919 m n. m. - polsky Szczeliniec Wielki. Jedná se o jediné a nejvyšší pískovcové vrcholy Polska. Park Narodowy Gór Stołowych (Národní Park Stolové hory), který byl vyhlášen 16.09.1993 chrání centrální část pohoří. Toto pohoří pak pokračuje na českém území a nazývá se Broumovská vrchovina a je zde pod ochranou CHKO Broumovsko. Název Stolové hory vystihuje jejich krajinu, která je charakteristická relativně plochými pahorkatinami, nad nimi se zvedajícími příkrými stěnami a zarovnanými stolovými horami skalních bašt. Nachází se zde jedinečný reliéf, obohacený velkým nahromaděním rozmanitých forem zvětrávání pískovců v podobě hlubokých štěrbin, labyrintů skalních měst a skalních bloku, nebo jednotlivých skalek. Turistické zajímavosti viz: www.pngs.com.pl/index_cz.html

  1. Góry Sowie (Soví hory) – jsou nejsevernější pohořím Kladska kde jej oddělují od Dolního Slezska, Nejvyšší horou je Wielka Sowa (Velká Sova, 1015 m n. m.). Pohoří je budováno rulami a migmatity, horniny Sovích hor jsou podle odhadů 2,5 miliardy let staré. Roku 1991 byl na tomto území vyhlášen "Park Krajobrazowy Gór Sowich". Kromě běžných turistických lákadel, mezi kterými můžeme zmínit rozhledny na nejvyšší hoře Velké Sově a na hoře Kalenica. Jsou z nich nádherné kruhové výhledy do dalekého okolí (od Krkonoš do Slezska a polského vnitrozemí, na Javoří, Stolowe, Orlické a Rychlebské hory, Sněžník i Jeseníky).  Soví hory však přitahují i rozsáhlým podzemním komplexem z období 2. světové války. Tento utajovaný projekt neznámého určení nesl název S3 nebo Riese. Tři objekty tohoto projektu: RZECZKA, WŁODARZ a OSÓWKA jsou dnes zpřístupněny turistům. 

  1. Masyw Śnieżnika (Králický Sněžník) - členitá hornatina na rozhraní Čech, Moravy a Kladska. Více než 2/3 hornatiny leží v polském Kladsku. Nejvyšší horou, umístěnou v centrální části pohoří je Śnieżnik Kłodzki (Králický Sněžník - 1424 m n. m., německy nazývaný Kladská Sněžka). Tento vrchol svou výškou přesahuje horní hranici lesa a je čtvrtým v pořadí „Koruny hor Polska“. Pohoří je chráněno v rámci Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Oblast parku je charakterizována výskytem různých typů krajiny, od krajiny starých středních hor, starých říčních údolí až po vrchol Śnieżniku. Centrální a nejvyšší vrchol je pak samotný Śnieżnik. Ze Śnieżniku vybíhají horské hřebeny ve všech směrech. Jednotlivé tyto „paže“ oddělují hluboce zařezaná erozní údolí, což masivu dodává vysokohorský charakter. Vrcholná kopule Śnieżniku leží nad horní hranicí lesa a je skvělým vyhlídkovým bodem. Za příznivého počasí můžete vidět Krkonoše, masiv Slézy, Jeseníky, za ideální viditelnosti dokonce Beskydy. Vrchol je navíc chráněn rezervaci „Śnieżnik Kłodzki“, která kromě vrcholové kopule hory chrání se smrkový les horního patra a další vzácné porosty charakteristické pro alpské vegetační pásmo. Śnieżnik je jedním z nejcennějších přírodních území polských hor. Jeho rostlinný a zejména živočišný svět je nejbohatší v Sudetech. Kromě impozantního rozhledu z kamenných zbytků bývalé rozhledny na vrcholu určitě stojí za návštěvu nedaleký pramen řeky Moravy (jen 40 výškových metrů pod vrcholem na moravské straně viz:  detail). Dále si určitě nenecháme ujít při úpatí hor padající Vodopád na řece Wilczka, který je jedním z největších vodopádů v Sudetech.

Program zájezdu:

  1. DEN (sobota 26. 9.) - ze Staré Vsi vyjedeme autobusem v pátek 8. května v 5:15 hodin. Z Týna nad Bečvou je plánován odjezd o hodinu později - v 6:15 hod, Po Trase Olomouc, Mohelnice, Zábřeh, Králíky, Bystrzyca Klodska, Klodsko dojedeme pod Stolové hory, do potního místa Wambierzyce. Z horního konce této vesnice pak zahájíme pěší trasy (jak bývá zvykem v několika variantách) po turistických atrakcích Stolových hor. Na těchto trasách budeme moci navštívit nevyšší stolovou horu / Velkou Hejšovinu se skalním městem na vrcholové plošině. Podle výběru konkrétní trasy pak ještě třeba ještě Wodospady Pośny / Vodopády Posny, a skalní město Błędne Skały / Bludné skály, nebo projít oblastí Skalnych Grzybow / Skalních hřibů, Białych Skał / Bílých skal a vidět Łężyckie Skałki / Lezycké skály , případně v další variantě vidět Skalne Grzyby / Skalní hřiby a Radkowskie Skały i Filary Skalne / Radkovské skály a Skalní pílíře

    Při výběru tras je třeba počítat s tím, že u turistické chaty na Hejšovině a u vstupu do Bludných skal se platí vstupné ve výši viz: vstupné.

    Trasy ukončíme v osadě Karlow pod Hejšovinou, kde bude čekat autobus. Tím budeme převezeni do asi 40 km vzdálených Sovích hor, do vesnice Sokolec, kde se ubytujeme a povečeříme ve stejnojmenném penzionu.

  1. DEN (neděle 27. 9.) – po snídani v penzionu Sokolec můžeme začít naše pěší trasy přímo od penzionu. Odtud se dá přímo vystoupat na nejvyšší horu Sovích hor – Wielku Sowu. Na vrcholu stoji 25 metrů vysoká zděná rozhledna z roku 1905 (platí se vstupné). Dále pak lze pokračovat po hřebeni Sovích hor. Případně Bude i mužné přímo od penzionu po jiném hřebeni dojít k některému z podzemních objektu (viz popis Sovích hor). Bude možnost i dojet autobusem k podzemnímu objektu RZECZKA. Tady zahájit program dne prohlídkou podzemního objetu, nebo odsud popojít tři kilometry a navštívit za hřebenem ukryté další „tajemné podzemní město OSÓWKA“ a poté vyrazit k vrcholům Malé a Velké Sovy. Celou trasu rasu pak zakončit sestupem k našemu penzionu. Nabízí se však i další varianty tras v Sovích horách – ty budou upřesněny během zájezdu. (Poznámka: Pokud se rozhodnete pro návštěvu některého z podzemních objektů věnujte prosím pozornost době prohlídek a výší vstupného – vše naleznete při rozkliknutí konkrétního objektu.). Den ukončíme večeří a následným „hodnocením dne u kytar“ v našem penzionu.

  1. DEN (pondělí - svátek 28. 9.)po snídani nás autobus převeze do asi 66 km vzdálené vesnice Międzygórze (česky: Vlčí Důl). Ta je proslulá vodopádem na řece Wilczka a zástavbou v tyrolském stylu. Odtud vyrazíme v několika variantách k vrcholu Sněžníku. Velikou výhodou, proti výstupům na tento vrchol z moravské, nebo české strany, bude možnost navštívit horskou chatu Schronisko PTTK „Na Śnieżniku“, která zde stojí ve výšce 1218 metrů a je jen 1,5 km vzdálena od vrcholu hory. Při jednotlivých navržených variantách výstupu na horu můžete dále navštívit třeba magické poutní místo s výhledem na Kladskou kotlinu - poutní kostel Panny Marie Sněžné, dále vrchol Czarna Góra (1204 m) s rozhlednou, Pramen Moravy, Vlaštovčí kameny, vrchol Klepý (1143 m), vrchol Malý Sněžník (1333 m).

Všechny trasy zakončíme na místě, kde jsme autobus opustili - v Międzygórze. Odtud pak nastoupíme cestu k domovu. S příjezdem do Týna počítejte kolem 20. hodiny. Do Staré Vsi dojedeme asi o hodinu později.

Cena zájezdu: dospělí..... 2100,- Kč, mládež do 18-ti let ..... 1700,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem po 3 dny + 2 x ubytování s polopenzí v penzionu v Sokolec, Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji od 1. ledna! Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará ves nad Ondřejnicí, nebo krátkodobě rezervovat na tel: 733 296 175.

Pro zájemce jsou připraveny zájezdy, jejich nabídku naleznete v nabídce "Zájezdy", která je v levém menu

 

Další informace